Tilgang til nettressurser for elever

På Forlagets nettressurser finner du som er elev ekstra ressurser og tilleggsstoff til Forlagets bøker.

De fleste nettressursene kan du bruke fritt, men enkelte krever innlogging. For nettressursene med egen innlogging for elever/studenter, får du brukernavn og passord tilsendt av lærer/foreleser.

Forlaget Vett&Viten

Hvordan bruker jeg nettsidene?