Logo

Fotterapi

På dette stedet finner du informasjon og støttemateriell fra fotterapifaget som gir nødvendig kunnskap om hvordan man møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte.

Dekker kompetansemålene i læreplanen for VG3

Fotterapi - klikk her

2014 © Nettressurser fra Forlaget Vett&Viten All rights reserved.