Hudpleie

.

Ordbank

Abduksjon, abdusere: Føre utover

Abscess: Pussansamling i et hulrom, kalles til daglig for byll. Hulrommet er fylt med puss og omringet av en nesten uigjennomtrengelig membran, selv for antibiotika. Huden med abscess føles varm og er hoven og betent. En rekke bakterier kan gi abscesser, som for eksempel stafylokokker. Behandling av bakterielle abscesser krever ofte tømming og drenering av puss kombinert med antibiotikabehandling.

Adduksjon, addusere: Føre innover

Akne: Akne kan være kviser, papler og pustler.

Akutt: Plutselig, kortvarig. En akutt tilstand kan forsvinne for alltid eller utvikle seg til en kronisk tilstand.

Allergi: Når et fremmed stoff prøver å komme inn i kroppen din, lager immunforsvaret antistoffer. Noen ganger overreagerer immunforsvaret og lager antistoffer mot stoffer som egentlig ikke er farlige for oss. Det er dette som skjer når man reagerer på for eksempel pollen, egg, melk, nøtter eller dyrehår.  De allergiske reaksjonene er altså en måte kroppen forsøker å bekjempe og kvitte seg med det fremmede stoffet på, til tross for at det fremmede stoffet ikke er farlig. De ulike stoffene som utløser allergi, kalles for allergener.

Amorbuen: den lille hjerteformede gropen på toppen av overleppen.

Ampere (A): Måleenheten for strøm er ampere (A). Dette er et mål på hvor mange elektroner som passerer et bestemt punkt per tidsenhet. Jo flere elektroner som passerer hvert sekund, desto sterkere elektrisk strøm går igjennom ledningen.

Anterior: Forsiden av kroppen

Antigenpresenterende celler: Disse cellene er et viktig bindeledd mellom det medfødte og det ervervede forsvaret. De transporterer fremmed vev og antigener, og bidrar til at disse blir oppdaget av celler fra det ervervede forsvaret. Antigener er en type molekyler som kan fremkalle en immunologisk respons. Et eksempel på dette kan være at kroppen reagerer på fremmed blod eller på fremmede mikroorganismer.

Antiinflammatorisk: Betennelsesdempende, beroligende.

Antimikrobiell: Dreper eller hemmer vekst av mikroorganismer (bakterier, sopp, virus). Desinfeksjonsmidler, antiseptiske midler, antibiotika (mot bakterier), antimykotika (mot sopp) og antivirale midler (mot virus) har alle antimikrobiell effekt.

Antimikrobielle stoffer (eng. antimicrobial) forhindrer vekst av mikroorganismer i huden.

Antioksidanter (eng. antioxidants) er stoffer som forhindrer oksidasjon av alkoholer eller fettstoffer når disse utsettes for luft, lys og varme. De kan være naturlige eller syntetisk fremstilt.

Antiseptisk: Bakteriedrepende.

Apoptose: Programmert celledød. Dette er en naturlig prosess i vev som stadig fornyer seg, som huden.

Aseptisk: Fri for bakterier, virus og sopp.

Astringerende: Sammensnerpende, karsammentrekkende og dermed også beroligende.

Atrofi: Svinn av vev i de ulike hudlagene. Tynn hud.

Atrofiske arr: Arr som ligger ned i huden.

Avanse eller dekningsbidrag brukes for å sette riktig pris på varen. Fortjenesten varierer mellom ulike vareslag, produkter og behandlingspriser.

Avskrivning er årlig verditap på inventar og utstyr.

Avtalegiro er automatisk trekk fra bankkontoen. Avtalegiro egner seg for faste kostnader som husleie, strøm, forsikringer osv.

Bakteriostatisk: Bakteriehemmende, det vil si at bakteriene hindres i å formere seg, men uten at de drepes.

Barba: Skjegg

Basofile granulocytter: Disse cellene reagerer på samme måte som mastceller i vevet, og de spiller en viktig rolle ved allergiske reaksjoner.

BB-krem (Beauty Balm):  pleiende krem og foundation i ett. Den har en lettere konsistens enn foundation, men tyngre enn fuktighetskrem. Den virker utjevnende på hudtonen og har en viss UV-beskyttende effekt. 

Bilag er en skriftlig dokumentasjon.

Binyrebarkhormoner: Naturlig forekommende stoffer som kortisol eller legemidler som kortison og prednisolon. Kalles også glukokortikoider, steroidhormoner og stresshormoner, da de utskilles for å «roe» kroppen ned ved psykiske og fysiske påkjenninger. Hormonene virker betennelsesdempende (antiinflammatorisk). De ansvarlige for at glukosenivåene i blodet stiger.

Budsjett er et fremtidsregnskap. Det er vanlig å sette opp driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for salonger.

Bulla: En stor vesikkel eller blemme, ofte over fem millimeter i diameter.

Capilli: Hodehår.

Caput: Hodet.

CC-krem (Color Correcting, Color Control eller Color & Care): en pleiende, fargekorrigerende krem med dekkende egenskaper. Den er velegnet å bruke på problematisk hud, for eksempel rødmusset, ujevn eller fet hud. Kan brukes alene eller under foundation.

Celledifferensiering: Cellemodning. Dette er en prosess hvor cellen utvikler og forandrer seg, som for eksempel cellene i epidermis.

Cicatrix: Arr bestående av fast bindevev som oppstår som et resultat av en skade i vevet.

Cilia: Øyenvipper

Collum Halsen

Concealer: Brukes for å dekke og skjule mørke ringer under øynene, akne, synlige blodkar, pigmentflekker og ujevnheter, og som highlighteffekt for å fremheve områder i ansiktet.

Cyste: En cyste er et fylt hulrom i epitelvev, ofte væskefylt.

Cytokin: Et stoff som blir skilt ut fra en celle og påvirker funksjonene til andre celler, for eksempel ved en betennelse. De blir først og fremst produsert av hvite blodlegemer.

Debet betegnes som den venstre siden av den økonomiske balansen din og viser eiendelene og omløpsmidlene dine.

Dekningsbidrag brukes for å beregne om salongen din tjener penger eller ikke. Dekningsbidraget er det tilskuddet som salget av produkter og tjenester gir til dekning av de faste kostnadene dine, og som gir salongen din fortjeneste.

Dermatitt: Betennelse i huden. Det gir et rødt, irritert og hissig utslett.

Dermatofytt: Sopp som er keratinofil. Dvs. at den trives på hud, hår og negler, og er en del av hudens normalflora.

Desinfisering: Uskadeliggjøring av de fleste mikroorganismer, men ikke 100 prosent.

Deskvamasjon: Naturlig avstøtning av døde hudceller.

Det gylne snitt: Et matematisk begrep som sier noe om forholdet mellom to lengder. Man finner det gylne snitt ved å dele opp et linjestykke. Når hele linjestykket forholder seg til den største delen som den største delen forholder seg til den minste, har du det gylne snitt.

Diffusjon: Dette begrepet betegner at ulike stoffer, lysstråler og gasser sprer og fordeler seg fra et område til et annet, slik at konsentrasjonen av ulike stoffer blir lik i hele oppløsningen, eller i cellen.

Disakkarider består av to kjemiske sammenbundne monosakkarider. Et eksempel på disakkarider er sukrose. Dette er det vanlige, hvite sukkeret du kan kjøpe i butikken. Sukrose er satt sammen av fruktose og glukose. Disakkarider brytes ned til monosakkarider i tarmen, slik at energien frigjøres. Disakkarider er såkalte langsomme karbohydrater. Det vil si at det tar lengre tid for kroppen å få omdannet dem til energi enn tilfellet er med for eksempel monosakkarider.

Distal: Fra truncus, lengst fra

Dobbeltkommunikasjon: Når en sier noe annet med kroppsspråket enn ordene som blir sagt.

Dorsal side: Baksiden, bak

Dorsalfleksjon: Fotsålen heves (ankelleddet)

Driftsinntekt er det samme som alle netto salgsinntekter (uten mva.) salongen har (både av produktsalg og behandlinger).

Driftsresultat er den inntekten salongen din får fra driften. Øverst i oppstillingen fører du opp driftsinntektene dine, deretter fradrag for samtlige driftskostnader. (Husk å inkludere både feriepenger og arbeidsgiveravgift.)

Du kan utstede en kreditnota hvis f.eks. beløpet som er oppført i fakturaen, ikke stemmer. Feilen kan være at du har fakturert feil pris eller mengde, at varen har mangler, eller lignende. Eller at kunden ikke ønsker å beholde varen han/hun har kjøpt allikevel. kreditnotaen skal det fremkomme en tydelig henvisning til hvilken faktura kreditnotaen er knyttet til (fakturanummer).

E-faktura betyr at fakturaen blir sendt digitalt, f.eks. til nettbanken din. Videre trenger du bare å verifisere og godkjenne fakturaen.

Effleurage: Massasjegrep som utføres med flate hender.  Strykninger/svømmetakslignende grep, som innleder og avslutter massasjen.

Egenkapital er verdiene i salongen som kommer til syne i den økonomiske balansen. Egenkapitalen er summen av eiendelene minus gjelden din. En god huskeregel er at egenkapitalen bør være på ca. 30–40 %.

Eksem: Et inflammert (betent og rødt) utslett i huden med eller uten papler, pustler eller vesikler. Utslettet kan flasse og/eller klø.

Eksfoliering: Betyr det samme som peeling eller skrubb. Inne hudpleien vil betyr det å gi kunden en behandling som bidrar til  avskallingen av de døde hudcellene fra epidermis. Behandlingen kan være fysisk eller kjemisk. . Ved fysisk eksfoliering bruker vi peelingprodukt og hender for å fysisk rubbe av døde hudceller. Ved en kjemisk peeiling påføres huden virkestoffer

Ekskorisasjon: Brukes om overfladisk hudavskrapning for eksempel etter kløe. Hudavskrapningen går ned til dermis.

Ekstensjon, ekstendere: Strekke

Ekstracellulært: Noe som ligger utenfor cellen.

Elektrolytter: Elektrolytter er mineraler som er løselige i vann. De kan være positivt eller negativt ladet og kalles ioner. De finnes i alle kroppsvæsker både i og utenfor cellene. Mengden elektrolytter reguleres av nyrene, og indirekte via lungene. Elektrolyttene er nødvendige for alle kroppens funksjoner, blant annet bidrar de til å opprettholde en stabil væskebalanse. Eksempler på elektrolytter er kalium-, natrium- og kalsiumioner.

Empati: Evnen til å kunne sette seg inn i andre menneskers situasjon.

Endotel: Denne typen celler kler det indre laget av blodkarene. Di sender ut spesielle stoff som drar andre celler som kjemper mot infeksjoner, til det aktuelle stedet. Når endotelcellene blir aktivisert, kan immunceller lettere feste seg til veggene i blodkarene. På denne kan cellene lettere trenge gjennom endotelet og ut i vevet.

Enveiskommunikasjon: Sender formidler et budskap til mottaker uten at mottakeren kan respondere.

Eosinofile granulocytter: Disse cellene virker ved å fagocyttere inntrengere. De sender også ut giftstoff som ødelegger mikrober. De spiller en vessntlig rolle i kampen mot parasittinfeksjoner og allergi.

Erosjon: Brukes om overfladiske sår i huden, for eksempel skrubbsår.

Erythem: Kjennetegnes av rødhet i huden, rødflammet hud som kan dekke både store og små områder.

Eversjon: Fotsålen dreies utover

Faktura er et dokument som bekrefter et salg. Fakturaen utstedes av selgeren, og kjøperen får i oppdrag å betale denne.

Finansinntekt er et annet ord for renteinntekt.

Finanskostnad er et annet ord for rentekostnad.
Frynsegode er det bedriften tilbyr sine ansatte utenom ren lønn, for eksempel fri telefon, gratis medlemskap i helsestudio, forsikringsordninger, firmabil, hjemme-pc, gratis aviser og fagtidsskrifter (husk at frynsegoder er grunnlag for beskatning).

Fissur: Smal sprekk eller rift i huden.

Fitzpatrick-skalen: Fitzpatrick-skalaen ble utviklet i 1975 av dermatologen Thomas Fitzpatrick ved Harvard Medical School. Skalaen er delt i seks kategorier etter hudtone og hudens toleranse for soleksponering. Skalaen brukes også av hudpleiere som en indikator for toleransen for ulike eksfolieringer, laserbehandling og produkter i behandling samt hjemmebruk.

Flass: Overskudd av keratin som løsner fra hornlaget.

Fleksjon: Bøye

Follikulitt: Follikulitt er en hårkjertelbetennelse. Tar form av en rød, øm kul, ofte fylt med puss.

Fumigant: Et kjemikal i gassform som kan brukes som desinfeksjonsmiddel.

Germicid: Bakteriedrepende.

Glyserol (glycerin) er en alkohol.

HMS: Forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. HMS er et lovpålagt system som myndighetene har laget for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Homeostase: Likevekt i for eksempel temperatur, væskevolum, blodtrykk og salter til tross for at de ytre påkjenningene er varierende. Huden bidrar til å kontinuerlig forhindre tap av for mye væske, samtidig som den skiller ut væske, blant annet svette, for å regulere kroppstemperaturen.

Hudtilstand: En hudtilstand kan endre seg over tid og etter ytre og indre påvirkning. Eksempler på hudtilstander kan være sensitiv hud, dehydrert hud eller solskadet hud., m.m.

Hudtype: Hudtypen er stort sett genetisk betinget og er forholdsvis stabil gjennom livet. Men som alt annet kan også hudtypen endre seg over tid, blant annet på grunn av naturlig hormonell påvirkning. Hudtypen er primært basert på hvor mye fettstoff talgkjertlene produserer, og mengden av lipider mellom cellene. Vi deler hudtypene inn i fire kategorier: tørr hud, normal hud, fet hud og kombinert hud.

Hyaluronsyre: En blanding mellom en organisk syre og et sukkerstoff

Hyperkeratose: Fortykkelse av hornlaget i huden på grunn av keratinopphobning.

Hyperpigmentering: Økt forekomst av pigment i huden.

Hyperplasi: Et organ eller vev vokser som et resultat av at antall celler øker.

Hypertrofi: Brukes om organer eller vev som vokser. Årsaken til veksten er økning i volumet av hver enkelt celle, ikke at cellene øker i antall. Trening, muskelarbeid, medikamenter og sykdom kan resultere i hypertrofi.

Hypertrofiske arr: Opphøyet arr i huden.

Hypokeratose: Nedsatt dannelse av keratin.

Hypopigmentering: Forminsket forekomst av pigment i huden.

Ikke-verbal (nonverbal) kommunikasjon: det som bevisst og ubevisst formidles uten ord.

Immunoglobulin: Alle proteiner i blodet som fungerer som antistoffer.

Infeksjon: Invadering av mikroorgansimer. Noen infeksjoner er smittsomme og kan overføres mellom dyr og mennesker, mens andre er begrenset til den smittede. Under en infeksjon kan kroppen reagere med en inflammasjon.

Inferior: Nedre, nedenfor, under

Inflammasjon: Betennelsestilstand med rødme (erytem), hevelse (ødem), ømhet og varmeøkning. Tilstanden kan oppstå som følge av en infeksjon eller utsettelse for allergifremkallende eller irriterende stoffer.

Inngående faktura får vi når vi handler varer på kreditt.

Intercellulært: Noe som ligger mellom cellene.

Intracellulært: Noe som ligger inne i cellen.

Iversjon: Fotsålen dreies innover

Kalkyle gir salongen informasjon om hvordan produktene og tjenestene skal prises. Kalkylen inneholder både avanse (fortjeneste) og mva. Kalkylen skal med andre ord dekke samtlige kostnader og gi salongen din et overskudd.

Kaudal: Mot «halen» (lenger ned i forhold til et organ)

Keloider: Knuteformede eller flate arr. Skuldrene, brystkassen og ryggen er områdene med størst risiko for keloiddannelse.

Keratolytisk effekt: En oppløsende virkning på keratin i stratum corneum.

Keratolytisk: Keratinoppløsende.

Kommunikasjonsprosess: alt det som skjer mellom sender og mottaker.

Komplementsystem: Et system som består av ulike protein som blir aktivisert ved infeksjon eller skader i vevet. Proteinene tilkaller immunceller eller ødelegger fremmede mikroorganismer. På same måte som NK-cellene lager de hull i cellemembranen og sender inn granzym som gjør at cellen de trenger inn i, ødelegger seg selv. Proteinene i dette systemet kan også legge seg på overflata av mikrober. Dette virkar tiltrekkende på fagocytter som spisser opp den fremmede cellen.

Komplementærfarger: Farger som står rett overfor hverandre i fargesirkelen

Konto finnes i regnskapet og har to sider: debet og kredit.

Kontoplan er en systematisk ordnet oppstilling over alle kontoene i regnskapet ditt.

Kostnad: Forbruk av ressurser vurdert i penger.

Kranial: Nær hodet (kraniet)

Kredit: Høyre side i den økonomiske balansen din og viser gjelden og egenkapitalen din.

Kredittid: Utsettelse av betaling.

Kronisk: Vedvarende i lengre perioder eller hele livet. Symptomene kan variere over tid: De kan forsvinne helt, holde seg konstant eller blusse opp i en akutt fase, for å reduseres igjen.

Kruste: Skorpe dannet på såret. Den består av en blanding av inntørket blod, puss og væske og kan ha rød, brun eller gulaktig farge.

Lateral: Mot siden av kroppen / ytre plassering

Lichenisering: En slags fortykkelse av huden som kan komme etter langvarig kløe eller irritasjon av huden. Huden blir grovere enn ved normal hud i dette området.

Lifting: Massasjegrep innunder petrissage som utføres ved at muskelen løftes opp med begge hendene, for så å slippe taket og la den sakte gli tilbake.

Likviditet er evnen til å betale gjeld og regninger ved forfall.

Lokal behandling: Går ut på å påføre et preparatet på ett bestemt område på eller i kroppen. Midler som appliseres på huden, kalles topikale. Merk at flere ingredienser (både kosmetiske og legemidler) kan virke systemisk selv om de blir påført lokalt på huden.

Lymfeorganer: milten, mandlene og brisselen er lymfeorganer og en del av lymfesystemet

Makel: Flat flekk som ligger jevnt med huden, gjerne med farge. For eksempel en fregne eller et utslett. Det kan foreligge en eller flere makler i et område.

Mallorca-akne kalles også for akne estivalis. Dette er en type akne som forårsakes av en kombinasjon av soleksponering og visse ingredienser i kosmetikk, for eksempel solprodukter.

Mastceller: Disse cellene setter i gang immunreaksjoner. De oppholder seg i huden, rundt blodkar, slimhinnene, nerver og kjertler. Ved allergi og mot parasitter spiller disse cellene en viktig rolle.

Matrix: En grunnsubstans. Cellens grunnsubstans er for eksempel cytosol.

med lavere pH-verdi enn hudens egen og produserer en kontrollert skade på huden slik at det øverst hudcellelaget flasser av.

Medial side: Innsiden

Merverdiavgift (mva.) er en indirekte avgift på varer. Som hovedregel betales det også mva. for tjenester. Men det finnes unntak, blant annet helsetjenester og sosiale tjenester, undervisning, finansielle tjenester og utleie av bolig.

Mineralsminke: Sminke med ingredienser fra mineralriket, for eksempel mica, talcum eller zinkoksid.

Monocytter: Hvite blodceller som tar over etter at de nøytrofile granulocyttene har etablert seg på det infiserte stedet.

Monosakkarider: Enkle sukkerarter. Glukose (druesukker), fruktose og galaktose (en del av melkesukker) er monosakkarider. Glukose er en viktig energikilde for cellene, nervevev og røde blodlegemer. Monosakkarider er raske karbohydrater, det vil si at de omdannes til energi raskt.

Nevus (entall) / nevi (flertall): Føflekker eller pigmenter gir nevi den mørke fargen. Disse flekkene kan ligge flere samlet i et område.

NK-celler: Disse cellene er viktige når kroppen skal kjempe mot virusinfeksjoner. De angriper og dreper virusinfiserte celler ved å lage et hull i cellemembranen til den syke cellen. Gjennom dette hullet sender NK-cellene inn stoff (granzym) som fører til at den syke cellen ødelegger seg selv.

NKHF: Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund.

Nodul: En knute eller kul i huden, ofte over fem millimeter i diameter. Hvis flere er samlet, kalles det for noduli.

Nøytrofile granulocytter: Hvite blodceller som sirkulerer rundt i blodet på jakt etter inntrengere. Ved en infeksjon i kroppen, stiger mengden av nøytrofile granulocytter.

Omløpsmidler er eiendeler som ikke er ment å vare evig, f.eks. kontanter, bankinnskudd, kundefordringer og varelager.

Osmose: Osmose er når molekyler beveger seg fra et område med lav konsentrasjon til et område med høy konsentrasjon gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Cellemembranene er et eksempel på halvgjennomtrengelig membran.

Osteoblastar: Beindannende celler. De produserer ny beinsubstans og gjør knoklene sterkere.

Osteocytter: hHlder beinvevet ved like. Desse cellene ligger inni beinmassen.

Osteoklastar: Bryter ned beinsubstansen og gjør knoklene svakere.

Overekstremiteter: Armer og skulderpartiet

Pakkseddel: En bekreftelse på produkter som er sendt (type, mengde osv.), og som legges ved forsendelsen.

Papel: En papel er en forhøyet, opphøyd knute i huden (mindre enn en nodul), gjerne rød, som kan være smånuppete. Det er ofte flere flekker på et område.

Parasitt: Organismer som lever på eller i et annet levende vesen.

Peeling: Se eksfoliering

Petrissage: Massasjegrep som brukes til knaing av større muskler og muskelgrupper,

Plakk (eng. plaque): En tydelig avgrenset lesjon på over 1 centimeter i diameter. Den kan være rød og betent og dekket med flass. Plakk brukes også i en rekke andre sammenhenger, for eksempel om belegg på tennene.

Plantarfleksjon: Fotsålen senkes (ankelleddet)

PMU: Permanent makeup. En kosmetisk tatovering.

Polysakkarider er satt sammen av mange monosakkarider som er bundet sammen av ulike glukosebindinger. Glukosebindingene består av stivelse, glykogen og cellulose. Polysakkarider deles igjen inn i to typer: fordøyelige polysakkarider og ufordøyelige polysakkarider. De fordøyelige polysakkaridene brytes ned til maltose (disakkarid) og deretter til fruktose (monosakkarid). De vanligste fordøyelige polysakkaridene er stivelse og glykogen. Stivelse finner man i kornprodukter, bønner, linser, poteter og en rekke grønnsaker. De ufordøyelige polysakkaridene er såkalte kostfibre. Disse fordøyes i tynntarmen. Ufordøyelige polysakkarider er med på å forebygge overvekt, type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer. Polysakkarider kalles ofte for langsomme karbohydrater fordi de ikke tas hurtig opp i kroppen. Polysakkarider er den typen karbohydrater man bør spise mest av.

Posterior: Baksiden av kroppen

Prognose: Forutsigelse av fremtidig forløp av for eksempel en hudtilstand

Proksimal: Mot, nærmere truncus

Proliferasjon: Celledeling, formering.

Pronasjon, pronere: Dreie innover

Propylenglykol (PG): Et oppløsningsmiddel for stoffer som er tungoppløselige i vann.

Pruritus: Pruritus betyr kløe.

Pubes: Kjønnshår

Puss: En tyktflytende materie som dannes under betennelsesreaksjonen med eller uten bakterier. Fargen kan variere fra hvit-gul til grønn eller rødbrun. Materien er sammensatt av nøytrofile granulocytter (hvite blodlegemer), lymfe, fibrin, vevsrester og eventuelt bakterier.

Pustel: En papel med puss, for eksempel en kvise.

Rotasjon, rotere: Rotere eller dreie

Sanering: Rensing, rydding, fornying.

Selvkost er summen av alle kostnader, dvs. alle kostnader som produktet har påført salongen. For å tjene penger på virksomheten må vi legge til fortjenesten.

Sepsis: Blodforgiftning forårsaket av sykdomsfremkallende bakterier i blodet.

Service: Service handler om å tilrettelegge for en best mulig opplevelse for hver enkelt kunde, for å gi kunden en best mulig totalopplevelse.

Serviceproduserende virksomhet: Stedet der det utøves service. Det kan være en restaurant, et fly eller, i vårt tilfelle, hudpleieklinikken/spaet.

Sirkumduksjon: Dreie leddet rundt

Skattetrekk er trekk som arbeidsgiver foretar for alle sine ansatte. Man har plikt til å ha en egen konto for ansattes skattetrekk, og å utbetale skatten til skatteoppkreveren i de ansattes bostedskommuner.

Skorpe/kruste: Inntørket sekret fra sår.

Skvama: Flass, en synlig avstøting av hudens hornlag.

SPA: Spa er en latinsk forkortelse for salus per aqua, som betyr helse gjennom vann.

SPF (eng. Sun Protection Factor): Solbeskyttelsesfaktor. Sammenhengen mellom SPF-tallene (solfaktorbeskyttelsen) er ikke proporsjonal. SPF 30 beskytter ikke dobbelt så mye som SPF 15. Beskyttelsesgraden avhenger også av påført mengde.

Sterilisering: Uskadeliggjøring av alle mikroorganismer.

Strømkrets: For at strøm skal kunne føres gjennom en strømledning, må en strømkilde med to poler være knyttet til ledningen. Dette kalles en strømkrets. Finnes ingen strømkilde, er det heller ingen strøm.

Supercilia: Øyenbryn

Superior: Øvre, ovenfor, over

Supinasjon, supinere: Dreie utover

Sweedish massage: Klassisk massasje

Systemisk behandling: Tilføring av stoffet, så det opptas i blodbanen, og transporteres rundt til ulike organer. En systemisk behandling kan godt ha som formål å oppnå en lokal effekt.

T-celler : En type hvite blodceller som dannesi beinmargen og modner i thymus (brisselen). De deltar blant annet i antistoffproduksjonen i kroppen, som B-celler har det direkte ansvaret for.

Tapotement: Massasjegrep som utføres med fingertuppene, håndens langside eller løst knyttede hender. Det er en hurtig, rytmisk tapping som virker stimulerende og sirkulasjonsøkende.

Telangiektasi: Permanent utvidede blodkar, som til daglig litt feilaktig kalles «sprengte blodkar». Andre navn: couperose og spider veins (norsk: edderkoppårer).

TEWL «Transepidermal water loss»: Det naturlige væsketapet fra huden. Huden taper væske gjennom fordamping, noe som pågår kontinuerlig.

The bulge: The bulge er en utvekst like under talgkjertelen som styrer hårets gjenvekst.

Tinea: Fellesbetegnelse for overflatiske soppinfeksjoner i hud, hår eller negler, forårsaket av dermatofytt.

Topikal behandling: Legemidler som påføres lokalt på huden.

Toveiskommunikasjon: Kommunikasjon mellom to eller flere parter hvor både sender og mottaker kan påvirke kommunikasjonen.

Tragi : Ørehår

Transepidermalt vanntap (TEWL): En naturlig prosess i huden hvor huden taper fuktighet til omgivelsene.

Trikologi: Læren om hår og hodebunn.

Trombocytter: Disse cellene kalles også blodplater. De spiller en vesentlig rolle ved koaguleringa av blodet.

Truncus: Kroppen uten hode, armer og bein

Tumor: En svulst, knute eller kul som sitter i huden eller i indre organer. En vekstforstyrrelse i cellene med ukontrollert celledeling.

Ulcus: Brukes om sår som oppstår som et resultat av sykdom. Såret kan oppstå både på hud og slimhinner. Karakteristisk for denne type sår, er at det lett går betennelse i det og at det gror langsomt. Kronisk leggsår (ulcus cruris) er et eksempel på dette.

Underekstremiteter: Beina

Universell utforming: Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det

Urtica: Kvaddel, dvs. et velavgrenset og hevet utslett.

Urtikaria: Kalles også for elveblest. Kjennetegnes av kløende vabler som kommer brått. Tilstanden skyldes en allergilignende reaksjon i huden (histaminfrigjøring fra hudens mastceller). Utslettet er uregelmessig, altså ujevnt.

Utgift: Summen av alle utbetalinger salongen din har.

UV-indeks: en internasjonal skala som går fra 1 til 11, og beskriver hvor sterk UV-strålingen fra sola er ulike steder i verden.

UVA-stråling er den UV-strålingen som har minst energi, og er såkalt langbølgede stråler. Når du soler deg, er det UVA-strålene som gir selve brunfargen. 98 prosent av UV-strålene som når jorda om sommeren er av typen UVA.

UVB-stråling: UVB-stråling har høyere energi enn UVA, dvs. kortere bølgelengde. Disse strålene når inn til basalcellelaget i huden. Når UVB-strålene trenger ned gjennom hudlagene, skader de DNA-et i hudcellene.

UVC-stråling: den mest energirike strålingen. Den har kortest bølgelengde og er derfor mest skadelig. Det meste av denne strålingen absorberes av ozonlaget og UVC-strålene når normalt ikke jordoverflaten.

Vapozon: Dampapparat som brukes i ansiktsbehandlinger. Det øker sirkulasjonen og mykgjør keratinet rundt porene.

Varekostnad er verdien (i kroner) av de varene som er forbrukt i løpet av en periode.

Variable kostnader er kostnader som varierer med salget. Eksempler på slike kostnader er lønn og til dels markedsføring.

Ventral side: Framsiden, framfor

Verditap er det samme som avskrivninger. For eksempel er et kabinett gjenstand for avskrivning over en femårsperiode. Dersom kabinettet koster kr 50 000, blir årlig verditap/avskrivninger kr 10 000, som føres i regnskapet som en kostnad. Dette er med andre ord ikke en utbetaling.

Vesikkel: En væskefylt papel. Ofte omtalt som et småblærete utslett. En slags blemme med et væskefylthulrom.

Vibrissae: Nesehår

Volt: Måleenhet for spenning.

Økologisk sminke: Innebærer at ingrediensene skal være utvunnet fra økologisk plantedyrking eller dyreoppdrett.

Årsresultat er det overskuddet salongen din sitter igjen med etter at alle kostnader er tatt med, dvs. summen av salgsinntektene minus kostnadene.