1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Tilstand-diagnosekart

Trykk på en av tegningene under for så å velge en fotregion

 

Lateral side av foten          Medial side av foten          Dorsal side av foten          Plantar side av foten

Fotterapeuter skal ha gode kunnskaper innen anatomi, fysiologi og patologi. Dette gjelder spesielt i underekstremitetene, men også generelle kunnskaper om sykdommer, skader og deformiteter som kan ha innvirkning på den enkeltes aktivitetsnivå. Det kan være sykdommer som revmatisme, diabetes, hjerte-karlidelser, nevrologiske sykdommer og lammelser. Patologiske tilstander som hud- og neglesykdommer, sopp- og virusangrep og skader i huden er noe fotterapeuten ser daglig i sitt arbeid i klinikken. Feilstillinger (medfødte og ervervete) og belastningsskader (akutte og kroniske) er innenfor fotterapeutens kompetanseområde. Biomekanikk og kunnskaper om ganglag og sko er viktige områder av fotterapeutens arbeidsområde, og det er ofte kombinasjoner av overnevnte faktorer som gir plager i underekstremitetene. Når det kommer til diagnostisering av fotplager har ikke fotterapeuten alltid kunnskaper eller metoder for å gi en tilfredstillende behandling. Da må man henvise til annet helsepersonell og/eller jobbe tverrfaglig. På den måten sikrer du pasienten best mulig behandling og holder deg innenfor fotterapeutens kompetanseområde. Man skal ikke bagatellisere fotplager som inkluderer smerte, infeksjon eller redusert bevegelsesevne og heller ikke stille diagnoser uten å ha undersøkt pasienten grundig.

I en læringsetting er dette "fotkartet" med anatomiske regioner til god hjelp for å finne ut mer om fotplager og aktuelle behandlingsmetoder for disse. Det er imidlertid ikke alt av fotproblemer som er med i denne oversikten og smertebildet varierer fra person til person. Det er ment som et hjelpemiddel ved at man klikker seg inn på bestemte områder av foten og finner ut hvilke problemer som kan oppstå her. Lykke til!