Nye læremidler i fotterapi og ortopediteknikk

Fotterapi og ortopediteknikk
Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Yrkesutøvelse

Disse nettressursene og en serie på tre lærebøker dekker kompetansemålene i læreplanen for fotterapi og ortopediteknikk Vg2 og fotterapi Vg3, og gir kunnskapene fotterapeuten og ortopediteknikeren trenger for å kunne utøve sine yrker.

 

Fotterapi og ortopediteknikk
Kommunikasjon og samhandling

Denne boken gir nødvendig kunnskap om hvordan en møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte. Temaer som fotterapeutens og ortopediteknikerens yrkesrolle, kommunikasjon og konflikthåndtering, markedsføring, kundebehandling og pasientservice blir drøftet.

Fotterapi og ortopediteknikk
Helsefremmende arbeid

Kommer 5 januar 2015

I denne boken vil elevene få omfattende kunnskap om hud, negl og anatomien i underekstremitetene, det gående mennesket, fot-, hud- negle-, muskel- og skjelettlidelser i foten, sammenhengen mellom levevaner, kosthold og fothelse, samt skokonstruksjon, hygiene, ergonomi og HMS.

Fotterapi og ortopediteknikk
Yrkesutøvelse

Kommer 5 januar 2015

Denne boken gir grunnleggende kunnskap om forebygging og behandling av problemer knyttet til foten. Temaer som tiltak for avlasting av føtter, ledd- og muskeltester, analyse og avtrykksteknikker, vurdering av ganglag, fottøytekniske og ortopediske hjelpemidler, klinikkdrift, pasientmedvirkning og gjeldende regelverk for personvern og taushetsplikt blir grundig gjennomgått.

Med disse bøkene vil elevene bli godt rustet til å gå inn i en utfordrende jobb som fotterapeut eller ortopeditekniker.