• Velkommen til Forlaget Vett & Vitens digitale læreverk for dataelektroniker Vg3!

    Læreverket består av tekster, bilder, bildeserier, animasjoner, instruksjonsfilmer og mange ulike typer oppgaver som vi håper dere får nytte av.
  • I Norge er det

    Nkom (Norsk kommunikasjonsmyndighet)

    som står for tildeling av frekvenser.

    Klikk her for å se en film om dette.

Velkommen til Forlaget Vett & Vitens digitale læreverk for dataelektroniker Vg3!

 

På denne nettsiden finner du læreverket vårt for dataelektronikerfaget Vg3, som ble lansert høsten 2017. Det består av tekster, bilder, bildeserier, animasjoner, instruksjonsfilmer og mange ulike typer oppgaver som vi håper dere får nytte av. Læremiddelet er utarbeidet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

Via menyen til venstre kan du navigere deg gjennom innholdet, som er inndelt i fire hovedkategorier og med flere underkategorier. I toppmenyen finner du dessuten de ulike filmene, animasjonene, oppgavene samlet i egne kategorier. Øverst til høyre kan du bytte målform. 

Dataelektronikerfaget går en spennende tid i møte. Samfunnet vil uten tvil ha et stort behov for fagpersoner som er kvalifisert til å håndtere teknolog, enten det dreier seg om ren elektronikk, datamaskiner, utstyr for kommunikasjon eller roboter osv. Å kunne installere, utføre service og vedlikehold og kunne reparere i forhold til gitte retningslinjer, lover og forskrifter vil være viktige egenskaper. Det vil derfor være nødvendig å kunne forstå hvordan systemer, apparater og utstyr er bygget opp og fungerer, som igjen innebærer forståelse og kjennskap til hvordan komponenter og elektroniske kretser fungerer og reagerer, samt å kunne håndtere ulike instrumenter i måling og feilsøking. I dette arbeidet er det viktig å kunne forstå og anvende teknisk dokumentasjon, samt være klar over aktuelle lover og forskrifter som angår sikkerhet og miljø. I disse sammenhenger vil dataelektronikeren ha viktige samfunnsfunksjoner å fylle.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Hilsen forfatterne og Forlaget Vett & Viten