Kapitteloversikt i boka Yrkesutøvelse

Forord
   
Kapittel 1
Apoteket før og nå
side 4
Kapittel 2
Apotekteknikerens yrkesrolle
side 34
Kapittel 3
Kvalitets- og internkontroll i apoteket
side 56
Kapittel 4
Apotek for alle
side 82
Kapittel 5
Kundebehandling i selvvalget
side 100
Kapittel 6
Salg og markedsføring i apoteket
side 128
Kapittel 7
Resepturarbeid
side 154
Kapittel 8
Administrasjon og håndtering av varer
side 212
  
Stikkordregister
side 285