Tverrfaglige og yrkesrettede oppgaver – vanskelige situasjoner (nynorsk)