Kapitteloversikt i boka Kommunikasjon og samhandling

Innledning
   
Kapittel 1
Forholdet til kunder, kolleger og andre fagpersoner 
side   6
Kapittel 2
Apotekteknikerens rolle i apoteket
side  26
Kapittel 3
Kundens rettigheter - våre plikter
side  44
Kapittel 4
Møte med ulike kunder
side 58
Kapittel 5
Konflikthandtering
side 88
Kapittel 6
Kundesitasjonar i apoteket
side 110
Kapittel 7
Engelsk i apoteket
side 128
 
Stikkordregister
side 179