Kapitteloversikt i boka Helsefremmende arbeid

Forord
   
Kapittel 1
Hva er et legemiddel?
side 4
Kapittel 2
Hva skjer med legemidlene i kroppen?
side 10
Kapittel 3
Virkningsmekanismer
side 26
Kapittel 4
Rett bruk av lækjemidler
side 34
Kapittel 5
Folkemedisin
side 76
Kapittel 6
Plantebaserte lækjemiddel, naturmiddel og drogar 
side 84
Kapittel 7
I selvvalget
side 124
Kapittel 8
I resepturen
side 300
 
Oppsummering
side 368
 
Stikkordregister
side 391