Ingvild Forbord Fiksdal

Ingvild Forbord Fiksdal

Ingvild Forbord Fiksdal er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk og har lang erfaring fra arbeid i apotek, også som informasjonsfarmasøyt. Ingvild Forbord Fiksdal arbeider ved apotekteknikkutdanningen ved Åsane vgs og var leder i læreplangruppen i Kunnskapsløftet for programområdet apotekteknikk.

 

Gunn Habberstad

Gunn Habberstad

Gunn Habberstad er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk og har lang erfaring som lærer ved apotekteknikk og fra apotek, også som informasjonsfarmasøyt. Gunn Habberstad arbeider ved apotekteknikkutdanningen ved Ås vgs og i apotek.

 

Ellen Marie Hvidsten

Ellen Marie Hvidsted

Ellen Marie Hvidsted er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk og har bred erfaring fra apotek i med ulike oppgaver som informasjonsfarmasøyt, diabetesansvarlig og underviser av helsepersonell.  De siste årene har Ellen Marie Hvidsted også arbeidet ved apotekteknikkutdanningen ved Ås vgs. 

 

 

Wenche Haakedal

Wenche Haakedal

Wenche Haakedal er apotektekniker, har mer enn 30 års yrkeserfaring og er ansatt ved Apotek1 Arken i Bergen. Wenche Haakedal er involvert lokalt og sentralt i Farmasiforbundet, var med i styringsgruppa for NAFs etterutdanningskurs Ev@ og i læreplangruppene i Kunnskapsløftet for helseservicefag Vg2 og apotekteknikk Vg3.

 

Grethe With

Grethe With

Grethe With er reseptarfarmasøyt med tilleggsutdanning i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra arbeid i apotek og som lærer ved Brundalen videregående skole i Trondheim. Hun arbeider nå i produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim.