Kapitteloversikt i boka Farmasi

Forord
   
Kapittel 1
Hva sier lover og forskrifter om tilvirkning av legemidler i apotek? 
side 4
Kapittel 2
Hygiene
side 10
Kapittel 3
Kontroll og dokumentasjon for framstilling av lækjemiddel
side 30
Kapittel 4
Vekter, veiing og måling
side 42
Kapittel 5
Legemiddelregning
side 54
Kapittel 6
Legemiddelformer vi kan tilvirke i et apotek
side 64
Kapittel 7
Kjemikalier, håndtering, merking og verneutstyr
side 94
Kapittel 8
Håndtering av legemiddelavfall
side 104
 
Stikkordregister
side 108