Logo
Skriv ut denne siden

Lærerveiledning - Del 6 Fiskens fôr

Lærerveiledning - Del 6 Fiskens fôr

Undervisningen om fiskefôr bør gå parallelt med gjennomgang av fôring og utfôringsutstyr. Selv om mye av fôrberegningene gjøres på data, må eleven ha grunnkunnskaper om hvordan en enkelt beregner daglig utfôring for en viss mengde fisk ut fra temperatur og fiskestørrelse. Eleven må kjenne de viktigste bestanddelene i fôret og kunne bruke de vanligste begrepene. I praksisperioden må elevene få erfaring med hvordan fôringen gjøres på anleggene der de er utplassert, være med på uttak av fôrprøver og sikting av fôr for å beregne støvprosent.

Forlaget Vett&Viten © All rights reserved.