Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 331
Menu

Sammendrag del 7

Bedriften og de ansatte

Alle bedrifter må lage en plan for driften og et organisasjonskart som viser alle ansattes plass i organisasjonen og hierarkiet.

Alle ansatte har rett til en arbeidskontrakt som definerer arbeidsområde, lønnsvilkår og bedriftens eventuelle regler for arbeidsetikk. Overtidsbetaling eller avspasering har du krav på hvis du arbeider mer enn 100 % av avtalt arbeidstid. Det er arbeidsmiljøloven av 2005 som regulerer dine plikter og rettigheter i arbeidslivet. Denne loven står over alle andre bestemmelser.

Lærlinger har rett på ei årslønn fordelt på to år etter nærmere avtale mellom arbeidsgiver og lærling.

Bedriftene har fått økt ansvar i forhold til fraværsoppfølging de senere årene. Ansatte kan bli permittert dersom det ikke er arbeid å gjøre.
Hvis en ansatt bryter bedriftens regler og etiske standarder kan det føre til oppsigelse. Hovedprinsippet for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er at arbeid gir lønn med noen få unntak som sykdom, barns sykdom, sykmelding, begravelse i nær familie med mer. Alle arbeidstakere har rett til å organisere seg.
Viktige funksjoner i mange bedrifter er verneombud, tillitsvalgt.

Ledere bør gjennomføre regelmessige medarbeidersamtaler med sine underordnede.  Arbeidsetikk handler om å komme på jobb i rett tid, gjøre en god innsats på jobben og vise god folkeskikk!

Unngå samarbeidsproblemer mellom ledelse og ansatte eller ansatte imellom. Konflikter skal løses med møter og megling – ikke på sosiale medier eller ved baksnakking. Mange konflikter bygger på misforståelser som lettest løses ved å snakke med hverandre – ikke om hverandre.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier