Menu

Grunnleggende ferdigheter i felles programfag

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

I akvakultur forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i akvakultur innebærer å kunne kommunisere med andre for å oppnå sikre og effektive prosesser. En må kunne forklare medarbeiderne hva en gjør, og hvorfor, og kunne diskutere ulike forslag og løsninger. Prosesser og produkter skal også forklares og beskrives for kunder, myndigheter og andre.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i akvakultur innebærer rapportering og dokumentasjon som kreves i produksjonen, i tillegg til presentasjon av prosesser og produkter. Dette er også nødvendig for å kunne delta i digital kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Å kunne lese i akvakultur innebærer å kunne forstå bruksanvisninger, HMS-datablad og fagstoff. En må kunne orientere seg i aktuelt lov- og regelverk og holde seg faglig oppdatert om uviklingen i næringen gjennom fagpresse og andre medier.

Å kunne regne i akvakultur innebærer å kunne bruke tall og beregninger for å finne volum, areal, lengde, vekt, biomasse, vekst og tetthet. En må forstå sammenhengen mellom budsjett og regnskap og hvilke faktorer som påvirker resultatet i en bedrift. Regneferdigheter omfatter også å kunne foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametrer og å sette opp og tolke tabeller, diagram og enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i akvakultur innebærer formidling og presentasjon, kalkulasjon og informasjonsbearbeiding ved hjelp av slike. I akvakultur benyttes spesialiserte instrumenter til målinger, overvåking og styring av prosess og produksjon som for eksempel fôring, vanntemperatur, salinitet, pH, oksygen og lys. I tillegg brukes digitale verktøy til produksjonsplanlegging.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier