Menu

Forfattere

Terje Bolstad

Terje Bolstad

Etter endt utdanning på Lærerhøyskolen på Elverum, dro Terje Bolstad til Målselv for å undervise i barneskolen. Etter noen år der, dro han til Bodø og tok videreutdanning i biologi, fiskerifag og akvakultur. Derfra gikk turen til Skjervøy i Nord-Troms, hvor han var lærer i barne-og ungdomskolen i noen år. I 1985 etablerte Terje Bolstad settefiskanlegget Skjervøy Edelfisk sammen med en lærerkollega. Der var han eier og daglig leder i 15 år. Han har også vært veileder på Opplysningskontoret for fiskerifag i Troms (OK Fisk) i mange år for å ta seg av lærlinger i fiskeri- og havbruks næringen. Høsten 2000 fikk Terje Bolstad jobb som lærer i akvakultur og naturbruksfag ved Skjervøy videregående skole, og er fremdeles ansatt i der.

Bernt Bjerkestrand

Bernt Bjerkestrand

Bernt Bjerkestrand er marinbiolog fra universitetet i Bergen. Han harundervist i akvakultur i videregående skole helt siden 1981, har holdt kurs i akvakultur for voksne i en årrekke, og vært leder og medlem i prøvenemda for akvakultur i Møre og Romsdal. Bernt Bjerkestrand har deltatt i læreplanarbeid og vært sensor i faget både på videregående skole og på høyskolenivå. Han underviser fremdeles i akvakultur – i dag på Kristiansund videregående skole.

Svein Johan Hansen

Svein Johan Hansen

Svein Johan Hansen har en variert fagbakgrunn med samfunns-planlegging, juss, historie og samfunnsgeografi i fagkretsen. Han har i tillegg utdanning i akvakultur og fiskeindustri fra Høyskolen i Bergen. Svein Johan Hansen har mange års erfaring med å utvikle kompetanseplaner og fagkurs for marinefag, og har hatt en aktiv rolle mht. kompetanseutvikling lokalt og nasjonalt. Han har deltatt i læreplanarbeid, kompetansekartlegging og utvikling av læremateriell for fiskerinæringa, og har erfaring fra Fokus kompetanseprosjektet i samarbeid med FNL og fiskeindustrien. Svein Johan Hansen har utarbeidet etter-og videreutdanningssystemer for enkeltbedrifter og har vært brukt i forbindelse med tolking av sertifiseringsregler og utvikling av kursmoduler for både dekk og maskin i fiske flåten. I dag er Svein Johan Hansen daglig leder for Opplæringskontoret for fiskerinæring og sjøfart.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier