Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572
Menu

Kamskjell

Biologi, dyrking og høsting
Stort kamskjell er den største av de norske kamskjell¬artene og kalles gjerne bare kamskjell. De finnes fra et par meters dyp og ned til flere hundre meter, men de største forekomstene er mellom 10 og 30 meter. Kamskjell lever ofte på sandbunn i små fordypninger med det flate overskallet dekket av sand, men finnes også på andre bunntyper. Kamskjellet er tvekjønnet.

Les mer

Kongekrabbe

Biologi/fangst
Kongekrabben er en kaldtvannsart som i dag finnes både langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra 5-400 meter, avhengig av årstiden. Kongekrabben spiser bunndyr og planter av mange slag, og børstemark og andre små muslinger er favorittmaten. Det var russiske forskere som på 60-tallet introduserte kongekrabben til Barentshavet fra Okhotskhavet på den russiske Stillehavskysten.

Les mer

Laks


Fisken/fisket
Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseyngelen en forandring som gjør den i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering.

Les mer

Rødspette

Fisken/fisket
Rødspetta er en høyrevendt flyndre som kjennes på den grå eller brune, glatte øyesiden med de mange røde flekkene. Arten er tallrik i Nordsjøen fra fjæra og ned til 250 m dyp. Rødspetta regnes som en stedbunden art, men når gytetiden nærmer seg kan den gjennomføre lange vandringer til bestemte gyteplasser.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier