Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572
Menu

Torsk

Torsken er en av de vanligste og den økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Torsken er en av de vanligste og den økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Fotograf: Eiliv Leren

Fisken/fisket
Torsken er en av de vanligste og den økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Torsken er utbredt i Nord-Atlanteren og det er to hovedtyper; vandrende, oseanisk torsk og den stasjonære kysttorsken. Kysttorsken er en utpreget bunnfisk, mens den vandrende torsken lever mer pelagisk. Av våre torskestammer er den norsk-arktiske-torskestammen (skrei) den viktigste.

Den lever mesteparten av livet i Barentshavet, men vandrer både som umoden torsk og som gytemoden torsk (skrei). Skreiens gyteområder strekker seg fra Finnmark til Stad, men de viktigste gytefeltene er utenfor Lofoten.  Skreiens gytevandring danner fortsatt grunnlag for vårt viktigste sesongfiskeri; Lofotfisket. Ungtorsk i Barentshavet vandrer etter gytemoden lodde mot Finnmarkskysten om våren. Den blir da kalt loddetorsk og er grunnlaget for det tradisjonelle vårtorskefisket. Kysttorsken er i utgangspunktet lik torsken i Barentshavet, men er mer stasjonær på grunt vann. Den finnes fra fjæra og ned til ca. 600 m. Den store torskebestanden i Barentshavet er i god vekst, og det høstes årlig 450 – 500 000 tonn av denne bestanden.  Enkelte andre steder er torskebestanden i dårlig forfatning. Oppdrett av torsk er økende.

Gadus morhua (latin)

Cod (UKk)
Cabillaud, Morue (F)
Dorsch, Kabeljau (D)

Sesong: Norsk-arktisk torsk (skrei): Januar-april

Loddetorsk (vårtorsk): April-juni
Kysttorsk: Hele året
Størrelse: Opptil 150 cm

Vanlige fangstredskaper
Bunntrål, snurrevad, line, garn, juksa, teine.

Anvendelse
Omsettes fersk eller fryst som skiver, hel fisk eller filet. Den omsettes også lettsaltet og røykt og som klippfisk og tørrfisk.Torsken har en mild smak som takler mange ulike typer tilbehør og krydder. Torsken skiver seg lett og derfor bør den ikke deles i for små stykker.

Næringsinnhold
Torsk er en god proteinkilde, og inneholder en god del vitamin B12 og selen.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier