Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572
Menu

Sild

Fisken/fisket
I våre havområder finnes flere bestander av sild, men norsk vårgytende sild er definitivt den største. I tillegg er det andre sildebestander, blant annet ved Island, i Nordsjøen og i Skagerrak.  Norsk vårgytende sild har sitt overvintringsområde i Vestfjorden. I februar/mars starter vandringen mot feltene utenfor Nordvestlandet der størsteparten av gytingen foregår.

Silda går videre på næringsvandring vestover før den trekker nordover og til sist østover utpå høsten. Larvene følger kyststrømmen nordover og oppvekstområdet for ungsilda ligger i Barentshavet.  Det var den norske vårgytende silda som la grunnlaget for det norske vintersildfisket, feitsildfisket og småsildfisket. Som følge av en stor teknologisk redskapsutvikling i 60-årene ble bestanden nesten utfisket tidlig på 70-tallet, og silda ble fredet. Ved hjelp av strenge reguleringer i vel 20 år er bestanden nå bygd opp igjen og bidrar til store fiskerier. Det norske fisket foregår hovedsaklig i perioden oktober-mars når silda har god kvalitet og er lett tilgjengelig.  Sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak foregår hovedsaklig sommer og høst.

Clupea harengus (latin)
Herring (UK)
Hareng (F)
Hering (D)

Størrelse/sesong:

Vintersild: 2-6 stk./kg. Januar-mars.
Feitsild: 3-6 stk./kg. Juli-desember
Fjordsild: 3-20 stk./kg. August-april

Vanlige fangstredskaper
Ringnot, pelagisk trål, garn.

Anvendelse
Sild omsettes som fersk og fryst filet og hel fisk. Bearbeidet sild fins i svært mange varianter, for eksempel saltet, - varmrøykt og kaldrøykt, saltet- og kryddersaltet filet. Ulike typer marinert påleggssild som sursild, tomatsild og rømmesild. Fersk sild egner seg godt til panering og steking, den blir sprø og gyllen og takler det meste av tilbehør.

Næringsinnhold
Sild er en ypperlig kilde til vitamin A, D og B12. Fettinnholdet varierer med årstidene. Den er også rik på omega-3-fettsyrer.

Mer næringsdata på www.nifes.no/sjomatdata.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier