Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572
Menu

Lodde

Fisken/fisket
Vår loddebestand, som vi forvalter i samarbeid med Russland, har sitt gyteområde på kysten av Nord-Troms i Finnmark og på Kolahalvøya. Oppvekst- og beiteområdet strekker seg fra Svalbard i vest til Novaja Zemlja på russisk side i øst.
Navnet sitt har lodda fått fordi hannen får en stripe av hårete skjell langs siden i gytetiden. Hannen kalles faks-lodde, mens hunnen som mangler denne stripen kalles sil-lodde. Hunnlodde som er full av rogn er regnet som en stor delikatesse i Japan.

Lodda er kjønnsmoden ved 3-5 års alderen. Etter første gyting dør de aller fleste, noe som også forklarer de store variasjonene i loddebestanden. Loddebestanden i Barentshavet har de senere år vært på et svært lavt nivå. Det er bekymringsfullt, fordi lodda er viktig mat for torsk og sild som vokser opp i dette området. Forskerne mener at den lave bestanden skyldes tre ting: svake rekrutterende årsklasser, økte naturlige dødsrater (beitepress fra sild og torsk) og redusert individuell vekst.Det ble ikke fisket lodde i Barentshavet i perioden 1994-1998. I dag er fisket igjen forbudt på grunn av den problematiske bestandssituasjonen.

Mallotus villosus (latin)
Capelin (UK)
Capelan atlantique (F)
Lodde (D)

Sesong: Vinterloddefisket: Januar-april. Sommerloddefisket: August-november.
Størrelse: Sjelden mer enn 20 cm.


Vanlige fangstredskaper
Snurpenot

Anvendelse
Brukes lite i Norge, men i Japan er det en delikatesse. Legg den på glovarm grill eller tørr stekepanne og gi den et par minutter på hver side. Dryss over krydder og spis den fra hode mot hale.

Næringsinnhold
Lodda er en fet fisk og inneholder mye omega-3-fettsyrer. Fettinnhoodet varierer med årstidene.

Forlaget Vett&Viten

Tollbugata 54

3044 Drammen

Norway

(+47) 66 84 90 40

Om oss

  • Forlaget Vett & Viten AS (etablert i 1987) utgir lærebøker for videregående skole, teknisk fagskole, høyskole, universitet og til bruk i etter- og videreutdanning.

Våre produkter

  • Hvis du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker veiledning eller råd om hvilke læremidler som passer din skole, oppfordrer vi til å ta kontakt med forlaget direkte.

Sosiale medier