FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Interkulturelt helsearbeid

Interkulturelt helsearbeid

ISBN
9788241207211
Forfatter
Tone Horntvedt
Utgivelsesår
2015
Antall sider
132
Målform
Bokmål
Innbinding
Heftet

kr 298,00
Om boka

Denne boken er skrevet for helsearbeidere som møter mennesker med bakgrunn fra andre deler av verden. Forfatteren drøfter og forklarer ulike kulturers holdninger til sykdom, lidelse, død og behandling.

Boken er tredelt. I første del drøfter forfatteren sentrale begreper innenfor det flerkulturelle feltet. I andre del gjennomgås generell teori fra fagområdet medisinsk antropologi. Horntvedt trekker paralleller mellom de ulike synene på hva som er friskt og hva som er sykt. I denne delen kommer vi også innom hvordan mennesker fra ulike deler av verden forholder seg til sykdom og død og hvilke forventninger vi har til behandling når vi er syke.

I tredje del presenteres erfaringer fra praksisfeltet. Helsearbeidere i Norge har etter hvert tilegnet seg noe erfaring med å forholde seg til mennesker fra andre diskurser enn den offentlige norske, det være seg norske sekter, alternative tenkere eller mennesker fra andre deler av verden. Likevel viser forskningen at vi fortsatt har store utfordringer på dette feltet. Det er en lang vei å gå før alle kan føle seg tatt på alvor når de presenterer sine syn, forklaringer og forventninger i forhold til sykdom.