Kapitteloversikt i boka Yrkesutøvelse

Forord

 

 

Kapittel 1
Første møte med tannklinikken
side 4
Kapittel 2
Røntgenarbeid
side 24
Kapittel 3
Arbeidsoperasjoner ved tannbehandling
side 48
Kapittel 4
Vedlikehald av utstyr og instrument
side 172
Kapittel 5
Administrasjon på tannklinikken
side 192
Kapittel 6
Kvalitetsutvikling på arbeidsplassen
side 192
Kapittel 7
Ergonomi
side 270
Stikkordregister
 
side 291
Fordypningsstoff til kapittel 3
side 300