Kapitteloversikt i boka Kommunikasjon og samhandling

Innledning
   
Kapittel 1
Den profesjonelle tannhelsesekretæren
side   4
Kapittel 2
Krav og forventninger til tannhelsesekretæren
side  42
Kapittel 3
Hvordan møter du pasienter og pårørende
side  52
Kapittel 4
Tverrfaglig samarbeid
side 106
Kapittel 5
Pasientmedverknad
side 132
Kapittel 6
Konflikthandtering
side 158
Stikkordregister
 
side 173