Forfattere

Hanne Ernstsen

Hanne Ernstsen

Hanne Ernstsen er tannpleier og faglærer i helse- og omsorgsfag. Hun har undervist på tannhelsesekretærutdanningen ved Ishavsbyen videregående skole og på tannpleierutdannningen ved Universitetet i Tromsø. Hanne Ernstsen arbeider nå som rådgiver/koordinator i Studieverksted (opplæringstilbud for voksne i videregående skole) i Troms Fylkeskommune. Hun er hovedforfatter av boka ”Helsefremmende arbeid”.

Elin Wilhelmsen

Elin Wilhelmsen

Elin Wilhelmsen er utdannet både som apotektekniker og tannhelsesekretær. Hun har tidligere hatt tillitsverv både sentralt i Farmasiforbundet og i lokalavdelingen av arbeidstakerorganiasjonen KFO. Elin Wilhelmsen har også vært vararepresentant til landsstyret i Tannhelsesekretærenes forbund (ThsF). I dag er hun tillitsvalgt og vararepresentant til landsstyret i ThsF. Elin Wilhelmsen arbeider nå som klinikkkoordinator på Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. Hun er hovedforfatter av boka ”Yrkesutøvelse”.

Anne-Gro Årmo

Anne-Gro Åmo

Anne Gro Årmo er utdannet tannhelsesekretær og har arbeidet i yrket i 38 år. Hun har tilleggsutdanning i arbeidsliv, historie og samfunn, organisasjonspsykologi og arbeidsrett. Anne-Gro Årmo har p.t permisjon fra sin stilling som tannhelsesekretær for å ivareta sitt verv som nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) i Parat. Hun sitter i Helsedirektoratets arbeidsutvalg som utarbeider Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0 - 20 år og i referansegruppa for e-helse. Hun er hovedforfatter av boka ”Kommunikasjon og samhandling”.