Industriell bokbinding og ferdiggjøring

Omslag påsetting klebebind

Omslagspålegger I

Omslagspålegger II

Innføring til klebebinderen limpåføring

Opptaging. Sammendraging av bokblokk

 

Industriell bokbinding og ferdiggjøring

ISBN: 978-82-412-0576-7

Denne boken tar sikte på å gi elever i videregående skoles linje for grafisk produksjon og andre interesserte en grunnleggende teoretisk innføring i den industrielle delen av bokbinderfaget.

Boken er rikt illustrert for å lette forståelsen av prosessene og utstyret som brukes. Videre legges det ut tilleggsstoff på forlagets nettsider for nettressurser – der du etter hvert vil finne videosnutter i tilknytning til teksten i boken.

Av innholdet: Arbeidsdokumenter – Støttesystemer – Papirkunnskap – Sikkerhet ved bruk av maskiner – Skjæring – Falsing – Salestifting – Hefting og fadensiegel – Klebeteknologi – Limbinding – Bokbinding med stive permer – Pakking – Registerstansing – Ferdiggjøring etter behov.

Forfatteren, Leif E. Skjegstad er utdannet bokbinder og er nå, etter 25 år i bransjen med allsidig praksis og videreutdanning innen faget og ledelse, bokbindermester i Julius Maske AS i Trondheim. Han har også deltatt i arbeidet med læreplaner innen bokbinding/ferdiggjøring.

Forlaget Vett&Viten

Hvordan bruker jeg nettsidene?