Elektro-, styre- og reguleringsteknikk

Skipstekniske tjenester

Dette er 3. utgave av boka og inneholder fire deler: måleteknikk, styringsteknikk, elektroteknikk og reguleringsteknikk. Den dekker disse kompetansemålene for Vg2 Skipstekniske tjenester i Kunnskapsløftet.

Læremiddelet er kombinert bok og elektronisk utgave. Boka gir de grunnleggende kunnskaper med teori og prinsipper, mens mer spesielt stoff vises med illustrasjoner på Nettressurs-portalen.

 

Forlaget Vett&Viten

Hvordan bruker jeg nettsidene?