Kommunikasjon - Bokmål

Kommunikasjon for videregående opplæring

Tele- og datakommunikasjon er – og kommer i enda større grad til å bli – et viktig fagfelt innen industri og samfunnsliv. Den enorme utviklingen i løpet av de to siste tiårene kan kort og godt omtales som en revolusjon.

Kommunikasjon for videregående opplæring er i første rekke skrevet for elever ved data, elektronikk og IKT-fag i videregående skole, Vg2 og Vg3, men kan også benyttes i andre relevante utdanningsprogram. Hensikten med boken er at elevene får både et teoretisk og et praktisk grunnlag for å forstå de prinsipper som moderne tele- og datakommunikasjon er bygget på.

 

Forlaget Vett&Viten

Hvordan bruker jeg nettsidene?