FORLAGET VETTVITEN

Akvakultur - havbruk i Norge

Akvakultur - havbruk i Norge

ISBN
9788241207082
Forfatter
Bernt Bjerkestrand, Terje Bolstad, Svein Johan Hansen
Utgivelsesår
2. utgave, 2013
Antall sider
356
Målform
Fellesspråklig
Innbinding
Heftet

kr 598,00
Om boka

Denne boka, Akvakultur VG2 - Havbruk i Norge, dekker kompetansemålene for akvakulturfaget for Vg2, og gir deg nødvendige kunnskaper om de grunnleggende arbeidsprosessene knyttet til drift og vedlikehold av akvakulturanlegg, kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produkter, og om aktuelle oppdrettsarter og miljøet.


I boka får du presentert lærestoffet, og gjennom å arbeide med oppgavene, diskutere med dine medelever, bruke nettet aktivt og utnytte praksistiden godt, vil du stå godt rustet til å møte arbeids­hverdagen på et oppdrettsanlegg.

Forfatterne:
Bernt Bjerkestrand
er marinbiolog fra universitetet i Bergen. Han har undervist i akvakultur i videregående skole siden 1981, og vært leder og medlem i prøvenemda for akvakultur i Møre og Romsdal. Bernt Bjerkestrand har deltatt i læreplanarbeid og vært sensor i faget både på videregående skole og på høyskolenivå. Han underviser fremdeles i akvakultur – i dag på Kristiansund videregående skole.

Terje Bolstad
er utdannet lærer med videreutdanning i biologi,  fiskerifag og akvakultur. I 1985 etablerte han settefiskanlegget  Skjervøy Edelfisk. Han har også vært veileder i Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms (OK Fisk). Terje Bolstad har undervist i barne­ og ungdoms­skolen på Skjervøy i Nord­Troms, og dag underviser han i akvakultur og naturbruksfag ved Nord­Troms videregående skole, Skjervøy.

Svein-Johan Hansen
har en variert fagbakgrunn med samfunns­planlegging, juss, historie og samfunnsgeografi, i tillegg utdanning i akvakultur og fiskeindustri fra Høgskolen i Bergen. Han har vært med på å utvikle kompetanseplaner og fagkurs for marine fag og har hatt en aktiv rolle mht. kompetanseutvikling lokalt og nasjonalt. I dag er Svein Johan Hansen daglig leder for Opplæringskontoret for Fiskeri­næring og Sjøfart i Møre og Romsdal.

Til alle delene i boka vil du finne oppgaver. Noen er knyttet direkte til fagstoffet, noen må du ”ut av boka” for å kunne løse og andre igjen bør du løse sammen med medelever. I tillegg vil det etter hvert komme et rikholdig utvalg av tilleggsoppgaver på bokas hjemmesider: www.vettviten.no/nettressurser/akvakultur/ Der vil du også finne tilleggstoff, bilder, video, artikler  og nyttige linker.